ensq
+355 68 90 83 803 E hënë - E premte 08:30 - 17:00 Rruga “Andrea Kushi”, Tirana, Albania Ora Lokale:
sqen
Akredituar
ISO 17025
Akredituar
ISO 17020
Laboratori i parë
Kalibrimi Privat në Shqipëri
Oferte Shërbimi Kalibrimi

Kodet OBIS

Regjistri i Kodeve OBIS për matësat e energjisë elektrike

Kodet OBIS identifikojne vlerën përkatëse të lexuar nga pajisja. Ai është një kod teksti i krijuar sipas standardit OBIS (shiko IEC 62056-61).