ensq
+355 68 90 83 803 E hënë - E premte 08:30 - 17:00 Rruga “Andrea Kushi”, Tirana, Albania Ora Lokale:
sqen
Akredituar
ISO 17025
Akredituar
ISO 17020
Laboratori i parë
Kalibrimi Privat në Shqipëri
Oferte Shërbimi Kalibrimi

Akreditime

17025 Akreditim Testimi

HTT është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (DPA) për kryerjen e testimeve laboratorike në përputhje me standardin S SH EN IEC / ISO 17025: 2006, Certifikatën Nr. L027. HTT është riakredituar më 23.03.2017 pas tre viteve të aktivitetit të testimit në fushën e matësave elektrikë, Certifikata Nr. L068.

17025 Akreditim Kalibrimi

HTT është akredituar nga Instituti i Akreditimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut (IARNM) për kryerjen e kalibrimeve laboratorike në përputhje me standardin MKC EN ISO / IEC 17025: 2018, Certifikata LC-011.

17020 Akreditim Inspektimi

HTT është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (DPA) për kryerjen e inspektimeve në terren në përputhje me standardin ISO / IEC 17020: 2012, Certifikate TI 027.

Vlerësimi i Shërbimeve

Jeni të interesuar për shërbimet tona? Mos ngurroni të përdorni formularin tonë të Kërkimit të Shërbimeve në faqen vijuese dhe ne do t’ju kthehemi me një vlerësim të plotë!Merrni një Vlerësim