ensq
+355 68 90 83 803 E hënë - E premte 08:30 - 17:00 Rruga “Andrea Kushi”, Tirana, Albania Ora Lokale:
sqen
Akredituar
ISO 17025
Akredituar
ISO 17020
Laboratori i parë
Kalibrimi Privat në Shqipëri
Oferte Shërbimi Kalibrimi

Terma dhe Kushte Teknike

Këto Terma dhe Kushte teknike të Shërbimit do të zbatohen në të gjitha rastet kur kërkohet të kryet verifikimi i konformitetit teknik të matësit të energjisë elektrike, për të cilin OSSH kërkon edhe hapjen e makinerisë së matësit në prezencë të punonjësve të OSSH.

Kompania High Tech Tests shpk (HTT) do të kryejë:

  1. Pranimin e Matësit Elektrik në Laborator
  2. Kontrollin e detajuar vizual të matësit elektrik nga jashtë,
  3. Testimin #1 që i referohet Testimi në gjendjen në të cilën matësi elektrik u dorëzua
  4. Hapjen e Makinerisë së Matësit Elektrik dhe kontrollin vizual
  5. Testimin #2 që i referohet Testimit pas hapjes së kapakut të makinerisë
  6. Fotografimin e të gjithë konstatimeve
  7. Vulosjen e Matësit Elektrik dhe dorëzimin e tij tek punonjësi i OSSH.

Për informacion më të detajuar dhe për të shkarkuar dokumentin e plotë përdorni butonin e mëposhtem.

Nëse dëshironi të shkarkoni aktin e konstatimit të matësave të mëparshëm përdorni butonin e mëposhtëm.