ensq
+355 68 90 83 803 E hënë - E premte 08:30 - 17:00 Rruga “Andrea Kushi”, Tirana, Albania Ora Lokale:
sqen
Akredituar
ISO 17025
Akredituar
ISO 17020
Laboratori i parë
Kalibrimi Privat në Shqipëri
Oferte Shërbimi Kalibrimi

Shërbimet

HTT shpk është një laborator i akredituar me një diapazon të gjerë shërbimesh. Ne mund të kryejmë verifikimin e matësave të energjisë elektrike në kushte e laboratori, Inspektimin e matësave të energjisë elektrike, transformatorëve të rrymës dhe testet e tokëzimit/tokëzimit në terren. Fusha e kalibrimit është e zgjeruar edhe më tej në: Kalibrimin e matësave të energjisë, matësave standardë referues dhe instrumentave që përdoren për matjen e madhësive elektrike. Falë pajisjeve tona të nivelit të lartë,  ju sigurojmë që merrni një rezultat të saktë dhe të përsëritshëm. Disa nga matjet tona janë:

 

Verifikimi i Matësave të Energjisë Elektrike në kushte laboratori:

 • Klasat 0.5, 0.5S, 1, 2, A, B dhe C; Tensioni deri në 300V, Rryma deri në 120A, Frekuenca deri në 65 Hz

 

Inspektimi i Matësve të Energjisë në terren:

 • Klasa 0.5, 0.5S, 1, 2, A, B dhe C

 

Inspektimi i Transformatorëve Rrymë në terren:

 • Klasa 0.5, 1, 3 dhe 5

 

Inspektimi i Tokëzimit në terren:

 • Ndërtesa individuale, ndërtesa rezidenciale dhe industriale dhe pika e transformimit

 

Kalibrimi në kushte laboratori:

 • Matësa Standard e Referues së Energjisë Elektrike Klasa 0.05 deri në 0.5; Tensioni deri në 300V, Rryma deri në 120A, Frekuenca deri në 65 Hz.
 • Tension AC dhe DC deri në 1020V, Rryme AC dhe DC deri në 3000A, Rezistence deri në 10GΩ, Kapaciteti deri në 110 mF, Frekuenca deri në 2MHz dhe Matje e Këndit të Fazës së Energjisë 360°.

 

Më poshtë janë renditur disa nga shumë llojet e instrumenteve për të cilat ne ofrojmë shërbimet tona.

Jeni të interesuar për shërbimet tona? Mos ngurroni të përdorni formularin tonë të Kërkimit të Shërbimeve në faqen vijuese dhe ne do t’ju kthehemi me një vlerësim të plotë!

 • Matësa analogë të energjisë një dhe shumë fazor
 • Matësa digjital të energjisë një dhe shumë fazor
 • Kalibrator matësash
 • Matësa standard referues energjie
 • Multimetra analog
 • Multimetra digjital
 • Matësa të kapacitetit
 • Multimetra me darë
 • Sonda rryme
 • Matësa Lo-Ohm
 • Megger
 • Matës i rezistencës së izolimit
 • Matës i rezistencës së tokës
 • Matës i rrjedhjes së rrymës
 • Matës këndi faze
 • Testues Instalimesh