ensq
+355 68 90 83 803 E hënë - E premte 08:30 - 17:00 Rruga “Andrea Kushi”, Tirana, Albania Ora Lokale:
sqen
Akredituar
ISO 17025
Akredituar
ISO 17020
Laboratori i parë
Kalibrimi Privat në Shqipëri
Oferte Shërbimi Kalibrimi

Certifikime

Certifikim ISO 9001

Që nga viti 2012 HTT fitoi Certifikatën e Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë EN ISO 9001 nga Autoritetet e njohura Ndërkombëtare. Arritja e një standardi ISO tregon që kompania jonë është serioze në ofrimin e sistemeve të cilësisë përmes proceseve të testuara. Standardet e brendshme ISO sigurojnë fokus dhe disiplinë dhe nga jashtë ju do të arrini kredibilitet, autoritet dhe njohje.

Certifikim ISO 14001

ISO 14001 specifikon kërkesat për një sistem të menaxhimit të mjedisit për t’i dhënë mundësi një organizate të zhvillojë dhe zbatojë një politikë dhe objektiva të cilat marrin parasysh kërkesat ligjore dhe kërkesat e tjera për të cilat organizata regjistrohet, dhe informacionin në lidhje me aspektet e rëndësishme mjedisore.

Certifikim ISO 27001

ISO 27001 specifikon një Sistem të Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit (ISMS). ISMS është një kornizë gjithëpërfshirëse e menaxhimit përmes së cilës organizata identifikon, analizon dhe adreson rreziqet e saj të informacionit. ISMS siguron që rregullimet e sigurisë të kontrollohen mirë për të ecur në hap me ndryshimet në kërcënimet e sigurisë, dobësitë dhe ndikimet e biznesit – një aspekt i rëndësishëm në një fushë kaq dinamike.

Certifikim ISO 45001

ISO 45001 është një Vlerësim i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë për sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë. Ajo ka për qëllim të ndihmojë një organizatë për të kontrolluar rreziqet e shëndetit dhe sigurisë në punë. Ajo u zhvillua në përgjigje të kërkesës së gjerë për një standard të njohur, kundër të cilit do të certifikohej dhe vlerësohej.

Vlerësimi i Shërbimeve

Jeni të interesuar për shërbimet tona? Mos ngurroni të përdorni formularin tonë të Kërkimit të Shërbimeve në faqen vijuese dhe ne do t’ju kthehemi me një vlerësim të plotë!Merrni një Vlerësim