ensq
+355 68 90 83 803 E hënë - E premte 08:30 - 17:00 Rruga “Andrea Kushi”, Tirana, Albania Ora Lokale:
sqen
Akredituar
ISO 17025
Akredituar
ISO 17020
Laboratori i parë
Kalibrimi Privat në Shqipëri
Oferte Shërbimi Kalibrimi

Çmimet

Shkarko listën e Çmimeve

Reference Ligjore
Udhëzimi i Përbashkët midis Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë Nr. 5346/8 datë 20.10.2016 dhe Ministrisë së Financave Nr. 12407/5 datë 20.10.2016 “Për Përcaktimin e Tarifave Tavan të Shërbimit të Verifikimit të Mjeteve Matëse të Energjisë Elektrike”, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 211 viti 2016.

 • Verifikimi i Matësave Elektrik

  • Verifikimi i Matësave Elektrik 1 Fazor në Laborator 1’000 Lekë
  • Verifikimi i Matësave Elektrik 3 Fazor në Laborator 1’150 Lekë
  • Verifikimi i Matësave Elektrik 1 Fazor në Terren 2’780 Lekë
  • Verifikimi i Matësave Elektrik 3 Fazor në Terren 3’350 Lekë
  • Bashkëvulosje e Matësit Elektrik 1’250 Lekë
  • Vulë Sigurie e Makinerisë së Matësit Elektrik 194 Lekë
  • Vulë Sigurie e Morseterisë së Matësit Elektrik 194 Lekë
  • Çift Etiketash Sigurie të Makinerisë së Matësit Elektrik 194 Lekë
 • Kalibrimi i Matësave Elektrik

  • Kalibrimi Matësave Elektrik Klasa 0.2S,0.5S,0.5,C 11’000 Lekë
  • Kalibrimi i Matësave Standard Referues Portativ 1 Fazor 25’000 Lekë
  • Kalibrimi i Matësave Standard Referues Portativ 3 Fazor 30’000 Lekë
  • Kalibrimi i Matësave Standard Referues 1 Fazor 40’000 Lekë
  • Kalibrimi i Matësave Standard Referues 3 Fazor 45’000 Lekë
  • Regjistrimi i Matësave Standard Referues Portativ 75’000 Lekë
  • Regjistrimi i Matësave Standard Referues 100’000 Lekë
 • Kalibrimi i Madhësive Elektrike

  • Kalibrim Multimetri 8’000 Lekë
  • Kalibrim Multimetri me darë rryme 7’000 Lekë
  • Kalibrim Matësi i rezistencës së izolimit 10’000 Lekë
  • Kalibrim Matësi i rezistencës së tokës 10’000 Lekë
  • Kalibrim Matësi i rrjedhjes së rrymës 8’000 Lekë
 • Inspektimi i TRR të Tensionit të Ulët

  • Transformatorë Rryme, Klasa 0.5 1’000 Lekë
  • Transformatorë Rryme, Klasa 1 1’000 Lekë
  • Transformatorë Rryme, Klasa 3 1’000 Lekë
  • Transformatorë Rryme, Klasa 5 1’000 Lekë
 • Inspektimi i Rezistencës së Tokëzimit

  • Inspektimi i Rezistencës se tokëzimit për:
  • Banesa Individuale 10’000 Lekë
  • Ndërtese Rezidenciale ose Komerciale 20’000 Lekë
  • Kabinë Elektrike 20’000 Lekë


Shënime:

Shërbimet e Kalibrimit kryhen vetëm në Laboratorin e Kompanisë.
Tarifat e mësipërme janë për njësi (copë) dhe nuk përfshijnë TVSH.