ensq
+355 68 90 83 803 E hënë - E premte 08:30 - 17:00 Rruga “Andrea Kushi”, Tirana, Albania Ora Lokale:
sqen
Accredited
ISO 17025
Accredited
ISO 17020
First
Calibration Laboratory in Albania
Calibration Offer

Anomalies

During working process, wiring diagrams, fraud connections, tampering of the meters and many other anomalies  are noticed on the meters on-site and in laboratory. HTT has prepared two individual coded lists which cover most of the common anomalies found. Under this section we are listing each anomaly with its explanation.

Energy Meters Anomalies

 • 1. Matësi ka dëmtim fizik që e bën atë të pa përdorshëm
 • 2. Kapaku i matësit është i dëmtuar / thyer duke e bërë atë të pa përdorshëm
 • 3. Matësi ka vrimë në kapakun mbrojtës të tij duke e bërë atë të pa përdorshëm
 • 4. Matësi ka ndërhyrje fizike nga jashtë duke e bërë atë të pa përdorshëm
 • 5. Matësi ka bllokim mekanik të plotë (disk i frenuar)
 • 6. Matësi ka bllokim mekanik në disa pika të testimit në stendë
 • 7. Disku i matësit fërkon me magnetin permanent
 • 8. Matësi bllokohet në pikat e testimit me ngarkesë të ulët
 • 9. Matësi ka shumtim të qarqeve të rrymës (urë)
 • 10. Matësi ka dëmtim të qarqeve të rrymës
 • 11. Matësi është lidhur në rrjetin elektrik në drejtim të kundërt
 • 12. Matësi ka urë të hapur të qarqeve të tensionit
 • 13. Matësi ka këputje të qarqeve të tensionit
 • 14. Matësi ka bobinë të qarqeve të tensionit të këputur ose të djegur
 • 15. Matësi ka terminal të djegur / ose të dëmtuar
 • 16. Morseteria e matësit është e dëmtuar dhe ai është i pa përdorshëm
 • 17. Matësi ka dëmtime në disk ose shenja dalluese në disk (njollë e kuqe ose e zezë) është e pa lexueshme
 • 18. Matësi ka xhamin me njolla që e bënë të palexueshme shenjen e kuqe (zezë) në disk
 • 19. Matësi ka të dëmtuar ekranin (display)
 • 20. Matësi ka xhamin e dëmtuar fizikisht
 • 21. Matësi ka të dëmtuar kapakun e makinerisë dhe është i pa përdorshëm
 • 22. Matësi elektrik ka pësuar lidhje të shkurtër midis qarqeve të Tensionit/Rrymës ose me trupin
 • 23. Matësi ka të dëmtuar sistemin e regjistrimit të energjisë së konsumuar
 • 24. Nuk pulson sinjali i impulseve së energjisë aktive
 • 25. Matësi ka të dëmtuar sistemin e frenimit dhe është i përshpejtuar
 • 26. Matësi ka diagramën vektoriale të lidhjeve të gabuar
 • 27. Matësi nuk ka vulë makinerie
 • 28. Teli i vulave të makinerisë është i këputur
 • 29. Matësi nuk ka vulë morseterie
 • 30. Matësi nuk ka vulë makinerie dhe vulë morseterie
 • 31. Matësi ka ndërhyrje në sistemin e vulave/etiketave
 • 32. Përcjellësi i neutrit është i këputur
 • 33. Regjistri elektronik i matësit nuk e ruan vlerën e re të leximit pas matjes
 • 34. Matësi mund të ketë koeficientin e rrotullimeve jo të saktë
 • 35. Matësi e ka të korrigjuar me shkrim dore koefiçientin e tij rrot/kWh
 • 36. Matësi elektronik nuk e ruan leximin pas testimit duke e bërë atë të pa përdorshëm
 • 37. Ky lloj matësi (bunker) e ka të dëmtuar automatin dhe nuk mund të testohet
 • 38. Matësi elektrik është i djegur plotësisht
 • 39. Matësi nuk u bashkëvulos sepse nuk ka kapak morseterie
 • 40. Matësi nuk mund të testohet në terren për mungesë rryme dhe/ose tensioni
 • 41. Parregullsi në impulset lexuese të energjisë aktive dhe reaktive
 • 42. Ritestim në laborator
 • 43. Matësi nuk e ruan pjesën dhjetore (x1/10 ose x0.1) të energjisë së regjistruar
 • 44. Automati i matësit s’takohet në pikat me ngarkesë të lartë
 • 45. Matësi ka dëmtim fizik të brendshëm
 • 46. Matësi s’takohet në pikat me ngarkesë të lartë
 • 47. Në disa pika të testimit në stendë disku i matësit rrotullohet mbrapsht
 • 48. Matësi ka të prishur izolacionin midis qarqeve të rrymës dhe të tensionit
 • 49. Matësi është instaluar në N/stacion dhe gabimi max i lejuar është 2.5% për klasën 2
 • 50. Matësit nuk mund ti vendoset vulë makinerie sepse nuk e lejon konstruksioni i tij
 • 51. Verifikim për klient të palidhur ose që i është ndërprerë lidhja me energji elektrike
 • 52. Gjatë bashkëvulosjes matësit elektronik për mungesë tensioni nuk mund ti lexohet energjia e konsumuar
 • 53. Informacioni në targetin e matësit nuk është i plotë
 • 54. Matësi u ndryshua me kërkesë të operatorit të OSSH
 • 55. OSSH refuzon të ndryshojë lidhjet për të rregulluar diagramën vektoriale
 • 56. Matësi elektromekanik (induktiv) ka vetëlëvizje të diskut
 • 57. Matësi u testua pasi operatorët e OSSH korrigjuan anomalinë e gjetur
 • 58. Testimi i matësit nuk mund të kryhet si pasojë e dëmtimit fizik të tij
 • 59. Matësi u testua me koeficientin e korrigjuar të rrotullimeve për 1 kWh
 • 60. Matësi i pa verifikuar u bashkëvulos me kërkesë të OSSH
 • 61. OSSH nuk ka paraqitur informacion mbi ID-në e Klientit
 • 62. Testimi i Matësit u krye si pasojë e kërkesës së Drejtorisë Rajonale
 • 63. Lidhje e Re
 • 64. Testimi i Matësit u krye si pasojë e kërkesës së NJOS / TASK FORCE
 • 65. Testimi i Matësit u krye si pasojë e Kërkesës ndaj Klientit KNK
 • 66. Testimi i Matësit jashtë objektit të kontratës u krye si pasojë e kërkesës dhe miratimit së OSSH
 • 67. Kapaku i makinerisë së matësit u hap me kërkesë të operatorit OSSH
 • 68. Matësi ka të përshtatur një rele e cila s’takon qarqet e tensionit me komandim në distancë dhe matësi nuk regjistron saktë energjinë
 • 69. Matësi ka të ndezur indikatorin e hapjes së kapakut të makinerisë dhe/ose indikatorin e baterisë (ose Orës)
 • 70. Numri Serial në targetin e Matësit është i ndryshëm nga ai që shfaqet në ekran (display)
 • 71. Shërbimi i përsëritur i bashkëvulosjes për matësin elektrik të pa verifikuar u krye me kërkesë të OSSH

Current Transformers Anomalies

 • 1. Transformatori i rrymës ka dëmtim fizik që e bën atë të pa përdorshëm
 • 2. Kapaku i sekondarit të transformatorit të rrymës është i dëmtuar / thyer
 • 3. Morseteria e transformatorit të rrymës është e dëmtuar dhe ai është i pa përdorshëm
 • 4. Transformatori i rrymës është i djegur plotësisht
 • 5. Transformatori i rrymës ka shumtim të qarqeve të rrymës
 • 6. Transformatori i rrymës është lidhur në rrjetin elektrik në drejtim të kundërt P1 - P2
 • 7. Transformatori i rrymës është lidhur në rrjetin elektrik në drejtim të kundërt S1 - S2
 • 8. Transformatori i rrymës ka këputje në qarqet sekondare
 • 9. Transformatori i rrymës nuk mund të inspektohet për mungesë rryme
 • 10. Transformatori i rrymës nuk u vulos sepse nuk ka kapak morseterie
 • 11. Transformatori i rrymës ka ndërhyrje në sistemin e vulave /etiketave
 • 12. Koeficienti i matur nuk është i njëjtë me targetin e TRR
 • 13. Informacioni në targetin e transformatorit të rrymës nuk është i plotë
 • 14. Transformatori i rrymës e ka të shënuar me shkrim dore koefiçientin e tij të transformimit
 • 15. Ritestim në laborator
 • 16. Transformatori i rrymës u inspektua pasi operatorët e OSSH korrigjuan anomalinë e gjetur